Ruta dels indians de Sant Pol de Mar

El Pla

https://www.municipisindians.cat/

És el nom de la casa situada al núm. 17 d'aquest carrer, construïda entre el 1870 i el 1880 pels emigrants de la família Sauleda al seu retorn de Cuba. El nom popular li ve donat a causa del jardí davanter, ple de palmeres. D’estil neoclàssic simplificat que contrasta amb l’excés decoratiu de l’estil barroc precedent, i amb aparença solemne, mostra una façana pròpia dels manuals neoclàssics. Construïda entre mitgeres i orientada a mar, amb un gran jardí d'aire colonial que té una font recoberta de rajola vidriada amb una escultura de terrissa que representa un jove pescador amb una tortuga.