Ruta dels indians de Sant Pol de Mar

El Pla

Ruta dels americanos de Sant Pol de Mar

És el nom de la casa situada al núm. 17 d'aquest carrer, construïda entre el 1870 i el 1880 pels emigrants de la família Sauleda al seu retorn de Cuba. El nom popular li ve donat a causa del jardí davanter, ple de palmeres. D’estil neoclàssic simplificat que contrasta amb l’excés decoratiu de l’estil barroc precedent, i amb aparença solemne, mostra una façana pròpia dels manuals neoclàssics. Construïda entre mitgeres i orientada a mar, amb un gran jardí d'aire colonial que té una font recoberta de rajola vidriada amb una escultura de terrissa que representa un jove pescador amb una tortuga.