Ruta dels indians de Sant Pol de Mar

Can Roca Ravell

https://www.municipisindians.cat/

El núm. 1 del carrer Manzanillo data del 1916, mostra una arquitectura amb motius arabitzants i medievals i es un exemple d’arquitectura de transició entre el neoclassicisme i el modernisme. Edifici entre mitgeres, de planta baixa i pis, que es caracteritza per la seva façana vermellosa amb franges horitzontals de totxo vermell i de pedra d’imitació i per les finestres balconeres amb arc de mig punt al pis superior.