Ruta dels indians de Sant Pol de Mar

Les cases del carrer Abat Deàs

https://www.municipisindians.cat/

En aquest carrer es concentren un bon nombre de cases nobles de la mateixa època i estil com son Can Cristòfol, El Pla o Ca l'Adroher, és un carrer amb una singular estructura urbanística. Es tracta de cases entre mitgeres orientades a mar, totes elles amb jardins particulars a la vorera de davant i tancats amb reixes.  Aquests jardins eren popularment coneguts com “els horts”, característics del Maresme, que tenien la funció d’evitar la construcció de nous edificis davant de les cases perquè no els tapessin la vista del mar. La vegetació d’aquests jardins acostumava a combinar plantes autòctones amb plantes que recordaven als propietaris la seva estada a les colònies, com son les palmeres.