icona

La xarxa

La xarxa / Qui som

Qui som

ORGANIGRAMA
XARXA DE MUNICIPIS INDIANS DE CATALUNYA

 - PRESIDÈNCIA

Òrgan de direcció constituït per tots els municipis de la Xarxa. La presidència serà per elecció de l’Assemblea i s'escollirà cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals.

Actualment, la Presidenta de la Xarxa de Municipis Indians és la Sra. Antònia Pulido Fernández, primera tinenta d'alcaldessa de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes.

- JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General. Constituïda per l’alcalde-president actual o persona en qui delegui, juntament amb un vicepresident, un secretari i dos vocals.
 Vicepresident: Joaquim Arnó Porras – Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
 Secretari: Eugeni Pibernat Roig – Ajuntament de Begur
 Vocals: Xavier Salmerón Carbonell -  Ajuntament de Sitges
              Ona Curto Graupera – Ajuntament d’Arenys de Mar
              Marina Riuedeubas Batet– Ajuntament de Torredembarra

o Funcions:
 Relacions amb les administracions
 Presentació noves candidatures per integrar-se a la Xarxa.

- ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de la Xarxa. Constituïda per tots els municipis que formen part de la Xarxa de Municipis Indians. Hi haurà un regidor-delegat de cada municipi (vot per municipi). Les sessions que celebri l’Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos.

o Funcions:
 Disseny i aprovació de projectes.
 Aprovació i modificació dels Estatuts.
 Aprovació del pressupost anual.
 Estat de comptes.

- COMISSIONS TÈCNIQUES

És l'organ tècnic de la Xarxa que juntament amb la coordinadora elabore i executen les accions tècniques i el Pla d'accions que s'ha de dur a terme. Constituïda pels tècnics municipals que formen part de la Xarxa de Municipis Indians.

- COORDINACIÓ– SEU DE LA XARXA

La coordinació s’emplaçarà en el municipi de Begur amb caràcter estable.

o Funcions:
 Coordinació tècnica dels projectes de la Xarxa, actualment la coordinadora de la Xarxa és la Sra. Anna Castellví.
 Reunions amb la presidència i la junta directiva.
 Convocatòria de l’Assemblea General