Qui som

 

ORGANIGRAMA
XARXA DE MUNICIPIS INDIANS DE CATALUNYA

 - PRESIDÈNCIA
Òrgan de direcció constituït per tots els municipis de la Xarxa. La presidència serà per elecció de l’Assemblea, de caràcter anual i prorrogable per un any.
Actualment, el President de la Xarxa de Municipis Indians és el Sr. Albert Robert i Ribot regidor de l’ajuntament de Lloret de Mar.

- JUNTA DIRECTIVA
La Junta directiva és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General. Constituïda per l’alcalde-president actual o persona en qui delegui, juntament amb un vicepresident, un secretari i dos vocals.
 Vicepresident: Antonio Martín Alarcón – Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 Secretari: Eugeni Pibernat – Ajuntament de Begur
 Vocals: Jordi Muñiz – Ajuntament d’Arenys de Mar
Jordi Solé – Ajuntament de Torredembarra
o Funcions:
 Relacions amb les administracions
 Presentació noves candidatures per integrar-se a la Xarxa.

- ASSEMBLEA GENERAL
És l’òrgan sobirà de la Xarxa. Constituïda per tots els municipis que formen part de la Xarxa de municipis indians. Hi haurà un regidor-delegat de cada municipi i el corresponent tècnic municipal (vot per municipi). Les sessions que celebri l’Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos.
o Funcions:
 Disseny i aprovació de projectes.
 Aprovació i modificació dels Estatuts.

- SECRETARIA GENERAL – SEU DE LA XARXA
La Secretaria General s’emplaçarà en el municipi de Begur amb caràcter estable
o Funcions:
 Gerència tècnica dels projectes de la Xarxa, actualment la gerent de la Xarxa és la Sra. Anna Castellví.
 Reunions amb la presidència i la junta directiva.
 Convocatòria de l’Assemblea General