Els transports

Els indians van destinar les seves fortunes a l’agricultura, al comerç, a la indústria i als mitjans de transport. En aquella època, els principals transports eren els carruatges de cavalls i, si es volia anar més lluny, els vaixells i els ferrocarrils de vapor.

L’indià que va invertir la seva fortuna en la construcció de vaixells es coneix com a navilier. A més de la construcció de les embarcacions, es dedicaven també al transport marítim. Una de les empreses més importants va ser la Trasatlántica Española fundada el 1850 per l’indià Antonio López y López, conegut com el marquès de Comillas, que tenia el monopoli en el transport de passatgers i correu entre la península i les illes de Cuba, Puerto Rico i Santo Domingo.