Els indians i la filantropia

Els indians també van ajudar moltes persones que passaven dificultats. Van construir escoles, hospitals i asils d’ancians per demostrar que eren unes persones triomfadores i perquè estimaven el seu poble.