La cuina dels indians

Els aliments vinguts d'Amèrica van canviar la manera de cuinar a Catalunya, però l’aportació dels indians a la cuina catalana va ser reduïda. De Cuba els indians van portar la cuina criolla, que era la típica de l’illa. A Cuba, els criolls eren els descendents dels europeus nascuts en terres americanes i la cuina criolla era el fruit de la barreja de les diferents cultures de l’illa: els indígenes americans, els esclaus negres i els emigrants espanyols.