Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i el domini www.municipisindians.cat són propietat de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya, amb domicili al carrer Bonaventura Carrer Bonaventura Carreras, 11, codi postal 17255, de Begur, telèfon + 34 627 47 77 30 i adreça de correu electrònic xarxaindians@gmail.com. El CIF de la Xarxa de Municipis Indians és G55017339, i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38447 de la secció 1ª del Registre de Girona.

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a la Xarxa de Municipis Indians o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. La Xarxa de Municipis Indians els presenta en el seu lloc amb finalitats d'informació i per a facilitar la seva relació amb les persones privades i amb la resta d'administracions públiques.

En conseqüència autoritza als usuaris del lloc a utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats, a emmagatzemar la informació en el disc dur del seu ordinador i a imprimir-la o copiar-la en qualsevol suport. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració.

La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual. No obstant es recorda que queden exclosos de la protecció o de drets de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries o els textos corresponents a actes, acords, dictàmens o deliberacions dels organismes públics als quals es pugui accedir des d'aquest lloc.

El logotip de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya i altres dissenys, escuts municipals dels ajuntaments integrants i logotips que identifiquen la Xarxa o els seus organismes, serveis o campanyes i activitats només poden ser utilitzats amb autorització o coneixement previ de la Xarxa. En qualsevol cas la utilització de l'escut municipal està supeditada a l'abonament de la Taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l'escut municipal.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya o de tercers. La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Xarxa. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Xarxa. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

La Xarxa de Municipis Indians de Catalunya no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.