Ruta dels indians de Sant Pol de Mar

Ca l'Adroher

Ruta dels americanos de Sant Pol de Mar

És el nom amb el qual es coneix el núm. 25 del carrer Abat Deàs, construït el 1875 i propietat de la família Adroher, establerta a Sant Pol des del segle XV. Alguns dels seus membres emigraren a Cuba i s'establiren a Manzanillo .

Amb arquitectura neoclàssica d'aparença solemne i severa, és un edifici de planta baixa, dos pisos i coberta plana, amb l'adició posterior d'una planta baixa al lateral esquerra. El conjunt està dominat per un gran balcó amb tres obertures clarament d'inspiració neoclàssica per l'ordre, les proporcions i la moderació ornamental. A la part posterior de l'edifici hi ha una torreta de guaita circular cupulada amb penell.