Els americanos van possibilitar el creixement del poble, amb la plaça Marcer com a centre neuràlgic. Envoltant les palmeres al centre, els edificis d'aquesta plaça, dedicada a Francesc Marcer i Oliver, un dels grans benefactors de Ribes, projecten una imatge de ciutat colonial amb sabor antillà.