Ruta dels indians de Sant Pere de Ribes

Plaça Marcer

Centre neuràlgic
Ruta dels americanos de Sant Pere de Ribes

Els americanos van possibilitar el creixement del poble, amb la plaça Marcer com a centre neuràlgic. Envoltant les palmeres al centre, els edificis d'aquesta plaça, dedicada a Francesc Marcer i Oliver, un dels grans benefactors de Ribes, projecten una imatge de ciutat colonial amb sabor antillà.