Aquesta luxosa casa avui convertida en l'Hotel Palou va ser construïda per encàrrec de Cristòfol Quadres, en tornar de l'Havana el 1874. L'edifici està replet de detalls ornamentals que responen a la voluntat de l' americano de mostrar la riquesa acumulada. S'hi han conservat els elements originaris més característics i l'espai s'ha tematitzat al voltant de la figura dels americanos. Carrer Palou, 15-17.