Ruta dels indians de Sant Pere de Ribes

Carrer del Pi

Vivendes d'americanos
Ruta dels americanos de Sant Pere de Ribes

En aquesta via hi podem contemplar exemples de vivendes d'americanos de sostres alts, grans finestres i balconades, i galeries amb arcs obertes a un jardí. Al n. 25, trobem la casa de Sadurní Bertran i Miret, d'estil modernista, que acull la seu del GER. Al costat hi tenim Can Planes (n. 27), i a l'altra vorera, destaquen la casa del n. 16, Can Pere Miret (n. 20), les cases de Joan Giralt i Massó (n. 36 i 38) i d'Antoni Bertran i Pagès (n. 40) i Cal Metge Pere (n. 42).