En aquesta via hi podem contemplar exemples de vivendes d'americanos de sostres alts, grans finestres i balconades, i galeries amb arcs obertes a un jardí. Al n. 25, trobem la casa de Sadurní Bertran i Miret, d'estil modernista, que acull la seu del GER. Al costat hi tenim Can Planes (n. 27), i a l'altra vorera, destaquen la casa del n. 16, Can Pere Miret (n. 20), les cases de Joan Giralt i Massó (n. 36 i 38) i d'Antoni Bertran i Pagès (n. 40) i Cal Metge Pere (n. 42).