En perfecte estat de conservació, trobem Can Punxes (n. 4), construïda per Ramon Mestre i Mestre. El seu germà Francesc va encarregar l'edifici conegut com Cal Panxo (n. 11). Al costat hi trobem Can Torrents (n. 12), residència de Pau Quadres i Massó, i a l'altra banda Can Magí del Pis (n. 10) que va fer construir Manuel Rossel i Roig. Un dels més emblemàtics és el centre parroquial totalment sufragat per Francesc Marcer i Oliver.