Ruta dels indians de Sant Pere de Ribes

Edificis de la Plaça Marcer

Llars ben conservades
Ruta dels americanos de Sant Pere de Ribes

En perfecte estat de conservació, trobem Can Punxes (n. 4), construïda per Ramon Mestre i Mestre. El seu germà Francesc va encarregar l'edifici conegut com Cal Panxo (n. 11). Al costat hi trobem Can Torrents (n. 12), residència de Pau Quadres i Massó, i a l'altra banda Can Magí del Pis (n. 10) que va fer construir Manuel Rossel i Roig. Un dels més emblemàtics és el centre parroquial totalment sufragat per Francesc Marcer i Oliver.