Des de la llunyania els emigrats van oferir donatius per a l'embelliment de l'ermita del Vilar. Una inscripció als pilans que sostenien la balustrada del presbiteri, avui desaparegut, ens va deixar constància: “Ysla de Cuba año de 1877”.