Ruta dels indians de Blanes

Església de Santa Maria

La petja de Gaudí
Ruta dels americanos de Blanes

Aurora Massó Verdaguer, complint el llegat de 30.000 duros del seu pare, l'indià Salvador Massó, va encarregar a Antoni Gaudí la construcció de dues trones per l'església parroquial de Santa Maria, que van ser destruïdes durant la Guerra Civil. El seu germà Claudi hi va fer una donació consistent en una artística aranya de metall.

Plaça de l'Església.