Ruta dels indians de Tossa de Mar

Eixample del Segle XVIII

Ruta dels indians de Tossa de Mar

La forta entrada de capitals d'ultramar i l'impuls demogràfic experimentat durant la segona meitat del segle XVIII van permetre la construcció de l'Eixample de la petita vila de pescadors que llavors era Tossa, afavorida pel nivell econòmic assolit per comerciants i mariners. L'Eixample es desenvolupà als terrenys del Mas Rabassa i de l'apotecari Benet Esteve-Moré. Es tracta de la zona compresa entre els carrers de l’Estolt, Sant Josep, Sant Antoni, la Guàrdia, Pou de la Vila i el passeig per darrera del carrer del Socors. L’eix central esdevingué el carrer del Socors i el carrer de la Guàrdia. S’articulà tota la trama urbana entorn de l’Església.

Carrer de la Guàrdia