La forta entrada de capitals d'ultramar i l'impuls demogràfic experimentat durant la segona meitat del segle XVIII van permetre la construcció de l'Eixample de la petita vila de pescadors que llavors era Tossa, afavorida pel nivell econòmic assolit per comerciants i mariners. L'Eixample es desenvolupà als terrenys del Mas Rabassa i de l'apotecari Benet Esteve-Moré. L'eix central esdevingué el carrer de la Guàrdia fins la cruïlla del carrer Nou i el carrer Pou de la Vila.