La casa “Mequedà” o de les senyoretes Ferrer ( 1905), amb un anagrama al·legòric al comerç al mig de la façana, és una mostra més de la intensa activitat comercial que es desenvolupà a Tossa ja a les darreries del segle XIX i principis del XX, en molts casos lligada al sector del suro.

Plaça d'Espanya, 7.