Ruta dels indians de Tossa de Mar

Cases del carrer del Tarull

Ruta dels indians de Tossa de Mar

Els Rabassa també van urbanitzar i vendre les terres del mas que davallaven cap al carrer de Sant Josep i van formar així la part alta del carrer del Tarull, on avui encara es conserven algunes cases de la segona meitat del segle XVIII. La gran majoria dels compradors van ser comerciants i mariners.