Ruta dels indians de Vilassar de Mar

Taberna de l'Espinaler

Ruta dels americanos de Vilassar de Mar

L’Espinaler (Camí Ral, 1) era una taberna de les classes populars en els seus orígens i ens recorda el temps en què l’aiguardent, el rom i el tabac tenien l’aroma d’ultramar, ja que era el lloc de trobada de la gent de mar. Diuen que els traginers que passaven pel Camí Ral tenien els cavalls tan acostumats a aturar-se davant la taberna que feien la parada de rigor encara que l’amo s’hagués endormiscat.