Ruta dels indians de Vilassar de Mar

Can Bisa

https://www.municipisindians.cat/

Can Bisa (C. Mossèn Bartrina, 3-7). Casa d’una planta d’estil colonial, construïda el 1851 i catalogada com a bé cultural d’interès local, va ser construïda per l’armador Francesc Bisa i Arnau, un comerciant que va fer fortuna amb la marina mercant i els negocis amb ultramar. S’estructura a partir d’un pati interior cobert per una cúpula i la coberta té balustrades i un coronament en cada façana. Les pilastres de la porta estan coronades amb capitells jònics adornats amb fruites. Conserva la reixa de la porta de ferro amb la data 1851 i del jardí inicial conserva el safareig amb rocalla i les cinc palmeres, una per cada fill. En l’actualitat, acull dependències municipals.