Ruta dels indians de Torredembarra

Patronat Roig i Copons

Simbologia maçònica
Ruta dels indians de Torredembarra

L'Estrella Flamígera maçònica, amb la Gran Flama Universal, el Compàs, la Bòveda Celeste, la Columna del Temple del Rei Salomó, el llibre obert que simbolitza el Volum de la Santa Llei i d'altres elements maçònics coronen l'Escola Roig, fundada per l'indià torrenc Antoni Roig i Copons. Inspirat en els ideals de Fraternitat Universal i Filantropia, va fundar el Patronat Roig que s'encarregaria de l'educació dels nens i nenes torrencs i d'ajudar les donzelles pobres atorgant-les-hi un dot quan es casessin, com es continua fent avui de manera simbòlica. L'Escola Roig de Torrdembarra va ser finançada pel Patronat fins l'any 1933.

Carrer Alt de Sant Pere, 35-45.