Ruta dels indians de Torredembarra

Horts dels Indians

Annex de les cases
Ruta dels indians de Torredembarra

Just al darrere del carrer d'Antoni Roig, a l'anomenat carrer dels indians, s'arrengleraven els horts de la part posterior de les cases colonials, un bon nombre desapareguts. Sortosament, encara en són visibles uns quants, convertits avui en jardins, en el tram situat entre els carrers Gibert i Filadors.

Carrer dels Indians.