Ruta dels indians de Torredembarra

Cementiri Municipal

Tombes indianes
Ruta dels indians de Torredembarra

Es conserven aquí algunes tombes d'indians torrencs, vestigi de la seva tornada a la terra d'on van marxar. En destaquen les d'Esteve Gatell, Joan Olivé, i la d'Antoni Roig que, inicialment, es trobava al pas de la porta del cementiri, al terra i sense cap senyal exterior, per indicació del propi Roig. Aquest fet ha alimentat la creença que volia que la tomba fos trepitjada en penediment, segons la història oral, per haver estat negrer. Una altra hipòtesi, ho vincula a la seva condició de maçó i a una voluntat d'evitar els símbols catòlics. Una altra curiositat de la làpida del criat de l'indià Antoni Gibert i Cisneros amb la inscripció: “Aquí yacen los restos de su fiel criado Francisco, natural de África”.


Carrer de la Riera, s/n