Ruta dels indians de Lloret de Mar

Passeig de Jacint Verdaguer

Passeig d'aires colonials
Ruta dels americanos de Lloret de Mar

Aquest passeig d’aires colonials va ser promogut pels indians que van edificar les seves cases en uns terrenys parcel·lats guanyats al mar, la venda dels quals va permetre a l’ajuntament recaptar fons per finançar la nova Casa Consistorial, d’estil neoclàssic i situada a l’inici d’aquest mateix passeig.