Ruta dels indians de Lloret de Mar

Carrer de les Viudes i Donzelles

Llegenda Indiana
Ruta dels americanos de Lloret de Mar

El carreró de curiós nom ens recorda un tòpic associat a la llegenda dels indians: donzelles joves que esdevenien acabalades vídues en morir els esposos indians. Una clàusula al testament les blindava per tornar-se a casar.