El carreró de curiós nom ens recorda un tòpic associat a la llegenda dels indians: donzelles joves que esdevenien acabalades vídues en morir els esposos indians. Una clàusula al testament les blindava per tornar-se a casar.