Ruta dels indians de Begur

Mas Carreras

Masia restaurada
Ruta dels indians de Begur

Aquesta casa majestuosa fou construïda durant el segle XIX per Josep Carreras i Frigola, un comerciant de Begur que emigrà a Santiago de Cuba el 1831.. Aquesta masia sumptuosa, construïda en l’estil colonial indià, contenia una torre de defensa del segle XVI que fou demolida durant el darrer quart del segle XIX per construir el Casino dels Senyors.