Ruta dels indians de Begur

Can Petu (Casa Pere Pont)

Ruta dels indians de Begur

En Pere Pont Puig, promotor de la casa, va emigrar a Ponce (Puerto Rico) on es va dedicar al comerç. En retornar a Begur l’any 1889 es va fer construir aquesta casa senyorial  per viure amb la seva esposa Joaquima Carreras i la seva família.