Ruta dels indians de Begur

Casa de Josep Forment

Esplendorós casal indià
Ruta dels indians de Begur

Aquesta casa fou construïda l’any 1866 per Josep Forment i Pi (les seves inicials, J.F.P. es poden veure a la barana del balcó principal) i, des de la Plaça Esteve i Cruañas, també en podem veure la façana posterior. Emigrà a l’Havana el 1845, on va viure durant gairebé 20 anys, i en retornar, amb una excel·lent posició social, es casà en segones núpcies amb una noia 26 anys més jove, com era costum entre els indians.