La principal deixa americana a la parròquia es deu a l'americano de Guatemala Martí Serra i Avellí: l'altar de plata -que s'exposa en dates assenyalades- uns objectes litúrgics, i les reformes del s. XVIII a la façana.

Per visites concertades i de grups cal adreçar-se a la parròquia.

Plaça de l'Església, 1.