Joan Rocas i Romaguera (1843-1928), americano nascut a cal Marxant de Llofriu, va fer fortuna a Cuba amb una bodega o botiga de queviures i va ser membre dels "Voluntarios" que lluitaven contra els criolls independent.