Sant Pere Pescador de Calella va ser l'obra benèfica més important de la criolla Dorotea de Chopitea a Palafrugell. Amb d'altres patricis va finançar el temple (1887), la casa rectoral, i un sou pel capellà de 60 pessetes al mes, tot llegant al bisbat de Girona per atendre'l 22.500 pessetes.

Plaça de l'Església, 6. Calella.