Ruta dels indians de Palafrugell

Església de Sant Pere de Calella

Obra benèfica
Ruta dels indians de Palafrugell

Sant Pere Pescador de Calella va ser l'obra benèfica més important de la criolla Dorotea de Chopitea a Palafrugell. Amb d'altres patricis va finançar el temple (1887), la casa rectoral, i un sou pel capellà de 60 pessetes al mes, tot llegant al bisbat de Girona per atendre'l 22.500 pessetes.

Plaça de l'Església, 6. Calella.