Ruta dels indians de Canet de Mar

Santuari i passeig de la Misericòrdia

Ruta dels americanos de Canet de Mar

Situada al passeig de la Misericòrdia.
Amb el capital dels americanos, sobretot de Carles Pascual i Puig, es va poder aixecar un dels edificis més emblemàtiques de Canet: el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, Francesc Daniel Molina i Casamajó va projectar el santuari que es va edificar que es va edificar entre 1853 i 1857. És una de les primeres construccions d’estil neogòtic de Catalunya i joia del corrent romàntic de l’època. En recordança d’aquest patrocini, podem veure la plaça de carrer amb el nom de via Carles Pascual. Posteriorment, l’americano Josep Móra i Tarrats va cedir a la vila els terrenys on s’acaba d’urbanitzar el passeig de la Misericòrdia, entre 1911 i 1918, que facilitava l’accés al Santuari. La via compta amb una reproducció de la font modernista que Ramon Puig i Gairalt projectà el 1917.