Ruta dels indians de Canet de Mar

Cementiri de Canet de Mar

Ruta dels americanos de Canet de Mar

Situat al carrer Pirineus, del Mercat i Sant Marc.
El cementiri de Canet acull els panteons de famílies indianes com el de l’americano Pau Font i Torres, construït el 1894 d’estil neoclàssic. Destaca la figura de l’àngel del judici final, obra de l’escultor Francesc Pagès i Serratosa, i els nombrosos detalls de ferro forjat. Destaca també el panteó modernista que la família Busquets encarregà a Eduard Ferrés i Puig, el 1906.