En aquesta petita cala Lloret va voler recordar els emigrants que van tornar sense veure acomplert el seu somni, amb una placa que s'erigeix damunt de les roques amb la següent inscripció: “Lloret de Mar recorda agraïda l'esforç i la bona voluntat d'aquells fills seus que emigraren a Amèrica per fer fortuna no van tenir sort. 1778-1978”