Ruta dels indians de Sant Andreu - Barcelona

La Plaça de les Havaneres

Cantades populars
Ruta dels indians de Sant Andreu - Barcelona

Seguint per l'antic carrer de l'Havana arribem a la plaça de les Havaneres, on durant la festa major dels Indians es canten aquest tipus de cançons arribades de l'antiga colònia de Cuba. Una d'elles, anomenada “Els Indians” diu així: “van tornar a Barcelona/ gent que a Cuba se'n va anar/ l'enyor de la seva terra/ costa molt d'apaivagar./ I la gent que els abraçava/ els volgueren distingir/ amb el nom d'aquella terra/ que amb amor els acollí.”