Ruta dels indians de Arenys de Mar

Edifici Xifré, antic Hospital de Pobres

Llegat de Josep Xifré
Ruta dels indians d'Arenys de Mar

Josep Xifré i Casas es va establir a l'Havana on es va enriquir amb l'exportació del cuiro. En tornar a Catalunya va llegar un hospital per a pobres a Arenys on va ser enterrat anys més tard. Les seves despulles, traslladades des de Barcelona, van ser rebudes amb gran solemnitat. El mausoleu mostra l'indià jacent flanquejat per dues figures femenines.

Carrer Auterive s/n