Ruta dels indians de Sitges

Carrer de Francesc Gumà

Ruta dels americanos de Sitges

A la cantonada del carrer Jesús amb Francesc Gumà se situa la Villa Rosa, antiga residència de Jaume Hill, d’estil eclèctic. Si enfilem aquest carrer trobarem la del comerciant i navilier Pere Carreras, al número 23, tot un exemple d’edificació modernista amb exuberant decoració de motius florals esculpida a les façanes. L’antic Casino (n.6-14) va ser fundat l’any 1871 pels americanos i encara avui promou activitats pels vilatans. Properes hi tenim les cases de Pere Catasús i de Josep Planas (Sant lsidre, 31 i 33) i  no gaire lluny la Villa Anita que va pertànyer a Josep Ferrer i Torralbes (Santiago Rusiñol, 33).