A l'actual Ajuntament, Dominga Juera va aixecar el Col.legi San Martín dels Germans de la Doctrina Cristiana, després Escoles Nacionals. També en va fundar un per nenes, ja enderrocat, al barri de Puigventós.
Plaça de la Concòrdia, 7