Ruta dels indians de Calonge

Ajuntament

Antic col.legi
Ruta dels indians de Calonge i Sant Antoni

A l'actual Ajuntament, Dominga Juera va aixecar el Col.legi San Martín dels Germans de la Doctrina Cristiana, després Escoles Nacionals. També en va fundar un per nenes, ja enderrocat, al barri de Puigventós.
Plaça de la Concòrdia, 7