Ruta dels indians de Blanes

Carrer de l'Esperança

Americanos blanencs
Ruta dels americanos de Blanes

Trobem aquí la mostra més representativa de cases d'indians amb Can Gallet (n. 14), construïda per l'ex alcalde Bonaventura Puig i Torrent, Can Nonell (n. 8), un dels americanos més rics de Blanes, Can Panxo Gordo (n. 24), residència de Francesc Vieta, la Casa de l'Estrella (n. 36) i Can Pa i alls (n. 12). Al final del carrer, hi ha l'acollidora ermita de l'Esperança, amb una imatge de Sant Elm a qui probablement agraïen la seva sort els americanos blanencs.

 

Carrer Esperança

Can Gallet - Carrer Esperança, 14

Bonaventura Puig Torrent fou un dels blanencs que va acumular una de les fortunes més remarcables gràcies al “Cafè de la Marina” que va establir a l’Havana. L’any 1895 va tornar de Cuba a bord del vapor J. Jover i Serra, diuen que amb una esposa cubana i amb una renda diària d’un duro. Es va fer construir una de les cases més luxoses del carrer Esperança, que es convertí en un dels carrers de la vila amb més presència de cases d’americanos. La decoració d’aquest edifici, tant l’externa com la de les estances interiors, és un magnífic exemple per comprendre l’alt nivell de vida que van assolir les famílies més benestants d’aquella època. Bonaventura Puig fou escollit alcalde de la vila el 1898, coincidint amb el moment històric de la perdua de les darreres colònies espanyoles. El seu fill, Rogeli Puig Costas, també va ser alcalde del 1939 al 1944. El petit passatge que condueix als vianants cap al passeig de mar porta el nom d’aquest americanoblanenc.