La Casa de Bartomeu Carbonell, al número 2 de la plaça, és un dels edificis és representatius dels americanos sitgetans. Obra d’Ignasi Mas i Morell, en destaquen les balconades de ferro forjat i la torre del rellotge, decorada amb trencadís. Al carrer Major hi ha la casa de Bartomeu Misas, primer president de l’Agrupació Catalanista i destacat polític local. D’altres edificis a la zona són les cases d’Antoni Almirall (Aigua, 17) i Francesc Ferret (Sant Francesc, 1).