Aquest passeig d'aires colonials va ser promogut pels indians que van edificar les seves cases en uns terrenys reparcel.lats guanyats al mar, la venda dels quals va permetre l'ajuntament recaptar fons per finançar la nova Casa Consistorial, d'estil neoclàssic.