Arribats al capdamunt del camí gaudirem del magnífic monestir adquirit per Nicolau Font des de Cuba a través del seu apoderat, aprofitant les desamortitzacions del XIX. La restauració i adaptació del monestir a habitatge de tot luxe van ser duts a terme per Puig i Cadafalch. Un monument a l'indià s'alça a la plaça, just al davant de l'entrada de l'edifici.