La casa Térmens, del 1869, duu les inicials F.M.I. de Francesca Mató, vídua de l'indià Santiago Mauri i Carreras, que tenia botiga de teixits per a l'exèrcit espanyol a Santiago de Cuba.