Finalment, a l'altra banda del carrer, ens acomiadem de l'arquitectura colonial amb una petita joia, la casa de Vicenç Ferrer Bataller (1877). A Begur es va dedicar al negoci del suro, mentre que a Cuba s'havia dedicat a les farines i el tabac.